ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

1 ธันวาคม 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย มี.ค. 2567 มิ.ย. 2567 ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 10 48.47 10/48.47 10/48.47 10/48.47 10/48.47
ข้าวซีบูกันตัง 5:RDFYjolf กรัม 0 10,930 0/10,930 0/10,930 0/10,930 0/10,930
ข้าวหอมกระดังงา:RDFYjolf กรัม 0 4,999 0/4,999 0/4,999 0/4,999 0/4,999
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 6 23.99 6/23.99 6/23.99 6/23.99 6/23.99
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 6 76.445 6/76.445 6/76.445 6/76.445 6/76.445
ถั่วหรั่ง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 27.843 0/27.843 0/27.843 0/27.843 0/27.843
พริกชี:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 0.016 0/0.016 0/0.016 0/0.016 0/0.016
พริกหยวก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 2 11.103 2/11.103 2/11.103 2/11.103 2/11.103
ฟักแฟง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.12 0/1.12 0/1.12 0/1.12 0/1.12
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 2 10.986 2/10.986 2/10.986 2/10.986 2/10.986