ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

23 กันยายน 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ธ.ค. 2566 มี.ค. 2567 มิ.ย. 2567 ก.ย. 2567
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 36.36 66/9,388.46 66/9,388.46 66/9,388.46 66/9,388.46
ข้าวซีบูกันตัง 5:RDFYjolf กรัม 0 6,930 66/16,282.1 66/16,282.1 66/16,282.1 66/16,282.1
ข้าวหอมกระดังงา:RDFYjolf กรัม 0 2,999 66/12,351.1 66/12,351.1 66/12,351.1 66/12,351.1
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 8.24 66/9,360.34 66/9,360.34 66/9,360.34 66/9,360.34
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 43.445 66/9,395.545 66/9,395.545 66/9,395.545 66/9,395.545
ถั่วหรั่ง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 18.843 66/9,370.943 66/9,370.943 66/9,370.943 66/9,370.943
พริกชี:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 5.211 66/9,357.311 66/9,357.311 66/9,357.311 66/9,357.311
พริกหยวก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 7.103 66/9,359.203 66/9,359.203 66/9,359.203 66/9,359.203
ฟักแฟง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.82 66/9,353.92 66/9,353.92 66/9,353.92 66/9,353.92
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 9.511 66/9,361.611 66/9,361.611 66/9,361.611 66/9,361.611