ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

30 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย มี.ค. 2566 มิ.ย. 2566 ก.ย. 2566 ธ.ค. 2566
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 45.56 0/4,187.26 36/6,299.96 36/6,299.96 36/6,299.96
ข้าวซีบูกันตัง 5:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 6,930 0/11,071.7 36/13,184.4 36/13,184.4 36/13,184.4
ข้าวหอมกระดังงา:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 2,999 0/7,140.7 36/9,253.4 36/9,253.4 36/9,253.4
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 8.24 0/4,149.94 36/6,262.64 36/6,262.64 36/6,262.64
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 52.771 0/4,194.471 36/6,307.171 36/6,307.171 36/6,307.171
ถั่วหรั่ง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 19.404 0/4,161.104 36/6,273.804 36/6,273.804 36/6,273.804
พริกชี:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 11.281 0/4,152.981 36/6,265.681 36/6,265.681 36/6,265.681
พริกหยวก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13.178 0/4,154.878 36/6,267.578 36/6,267.578 36/6,267.578
ฟักแฟง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.82 0/4,143.52 36/6,256.22 36/6,256.22 36/6,256.22
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13.331 0/4,155.031 36/6,267.731 36/6,267.731 36/6,267.731