ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

29 มีนาคม 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย มิ.ย. 2566 ก.ย. 2566 ธ.ค. 2566 มี.ค. 2567
กระเจี๊ยบเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 45.56 36/6,299.96 36/6,299.96 36/6,299.96 36/6,299.96
ข้าวซีบูกันตัง 5:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 6,930 36/13,184.4 36/13,184.4 36/13,184.4 36/13,184.4
ข้าวหอมกระดังงา:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 0 2,999 36/9,253.4 36/9,253.4 36/9,253.4 36/9,253.4
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 8.24 36/6,262.64 36/6,262.64 36/6,262.64 36/6,262.64
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 52.771 36/6,307.171 36/6,307.171 36/6,307.171 36/6,307.171
ถั่วหรั่ง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 19.404 36/6,273.804 36/6,273.804 36/6,273.804 36/6,273.804
พริกชี:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 11.281 36/6,265.681 36/6,265.681 36/6,265.681 36/6,265.681
พริกหยวก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13.178 36/6,267.578 36/6,267.578 36/6,267.578 36/6,267.578
ฟักแฟง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1.82 36/6,256.22 36/6,256.22 36/6,256.22 36/6,256.22
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13.331 36/6,267.731 36/6,267.731 36/6,267.731 36/6,267.731