ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธิ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

16 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565 มิ.ย. 2565
ข้าวโพดหวาน:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 20 25 20/25 20/25 20/25 20/25
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 13 0/13 0/13 0/13 0/13
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 9.91 34.04 9.91/34.04 9.91/34.04 9.91/34.04 9.91/34.04
บวบหอม:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 10 52.99 10/52.99 10/52.99 10/52.99 10/52.99
พริกขี้หนูเขียว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 1 0/1 0/1 0/1 0/1
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 0.5 0/0.5 0/0.5 0/0.5 0/0.5