ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

1 ธันวาคม 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย มี.ค. 2567 มิ.ย. 2567 ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567
ไก่ดำภูพาน 1:สัตว์/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตัว 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
ข้าวภูพาน 1:RDFYjolf กรัม 3 0 1,001,650/0 1,001,650/0 1,001,650/0 1,001,650/0
ถั่วฝักยาว:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
เป็ดบาบารี่:สัตว์/ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตัว 120 0 1,001,767/0 1,001,767/0 1,001,767/0 1,001,767/0
พริก:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
มะเขือเปราะ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
มะเขือยาว (ม.แม่โจ้):เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0.5 0 1,001,647.5/0 1,001,647.5/0 1,001,647.5/0 1,001,647.5/0