ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

19 เมษายน 2567

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 มิ.ย. 2568
ไก่ดำภูพาน 1:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
ข้าวภูพาน 1:ncMUFCMU กรัม 3 0 1,001,650/0 1,001,650/0 1,001,650/0 1,001,650/0
ถั่วฝักยาว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
เป็ดบาบารี่:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 120 0 1,001,767/0 1,001,767/0 1,001,767/0 1,001,767/0
พริก:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
มะเขือเปราะ:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 1 0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0 1,001,648/0
มะเขือยาว (ม.แม่โจ้):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0.5 0 1,001,647.5/0 1,001,647.5/0 1,001,647.5/0 1,001,647.5/0