ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

19 เมษายน 2567

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 มิ.ย. 2568
กระเจี๊ยบเขียว(สวนจันกะผัก):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 10 10 596/523 596/523 596/523 596/523
ถั่วฝักยาว พันธุ์พิจิตร:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 3 4.55 589/517.55 589/517.55 589/517.55 589/517.55
ถั่วฝักยาว พันธุ์สิรินธร เบอร์ 1 (สวนจันกะผัก):ncMUFCMU กรัม 5.5 4.5 591.5/517.5 591.5/517.5 591.5/517.5 591.5/517.5
ถั่วฝักยาวลายเสือ พันธุ์จักรพันธุ์ท (สวนจันกะผัก):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 5.5 4.5 591.5/517.5 591.5/517.5 591.5/517.5 591.5/517.5
ถั่วพู:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 0.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2
ถั่วลันเตา ฝาง 9 (ข่านต้า):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 8 7 594/520 594/520 594/520 594/520
น้ำเต้า:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 5 1 591/514 591/514 591/514 591/514
บวบหอม (ห้วยฮ่องไคร้ 1):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 5.5 4.5 591.5/517.5 591.5/517.5 591.5/517.5 591.5/517.5
บวบเหลี่ยม:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 3 1 589/514 589/514 589/514 589/514
ผักกาดกวางตุ้ง:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 3 2 589/515 589/515 589/515 589/515
ผักกาดกวางตุ้ง (ม.แม่โจ้):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2.45 2.25 588.45/515.25 588.45/515.25 588.45/515.25 588.45/515.25
พริกขี้หนู (ห้วยฮ่องไคร้1) HHK1:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2 2 588/515 588/515 588/515 588/515
พริกขี้หนูขาว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 3 0 589/513 589/513 589/513 589/513
พริกขี้หนูเขียว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 0.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2
พริกขี้หนูปู่เมธ (สวนจันกะผัก):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2.5 2.5 588.5/515.5 588.5/515.5 588.5/515.5 588.5/515.5
พริกชี้ฟ้าพันธุ์ศรีสะเกษ(กรมวิชาการเกษตร):ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2.5 2.5 588.5/515.5 588.5/515.5 588.5/515.5 588.5/515.5
ฟักเขียว:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 0.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2
มะเขือเปราะลาย:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 0 0.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2 586/513.2