ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธิ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

16 พฤษภาคม 2564

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2564 ธ.ค. 2564 มี.ค. 2565 มิ.ย. 2565
ข้าวสันป่าตอง 1:เมล็ดพันธุ์ข้าว กิโลกรัม 500 6,000 500/6,000 500/6,000 500/6,000 500/6,000
ถั่วพู:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 0 2.91 0/2.91 0/2.91 0/2.91 0/2.91
พริกจินดา ศก.84(ศวพ.ศรีสะเกษ):เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 2 7.5 2/7.5 2/7.5 2/7.5 2/7.5