ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

1 ธันวาคม 2566

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย มี.ค. 2567 มิ.ย. 2567 ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567
กระเจี๊ยบแดง:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 42 60 54.006/123 54.006/123 54.006/123 54.006/123
ถั่วฝักยาวลายเสือ พันธุ์พระราชทาน:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 4 20 16.006/83 16.006/83 16.006/83 16.006/83
ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธุ์พระราชทาน:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 8 40 20.006/103 20.006/103 20.006/103 20.006/103
บวบเหลี่ยม:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 4 20 16.006/83 16.006/83 16.006/83 16.006/83
พริกหัวเรือ:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 1 5 13.006/68 13.006/68 13.006/68 13.006/68
พริกหัวเรือห้วยทราย:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 2 10 14.006/73 14.006/73 14.006/73 14.006/73
มะเขือเทศห้วยทราย:เมล็ดพันธุ์ผัก กิโลกรัม 2 8 14.006/71 14.006/71 14.006/71 14.006/71