ระบบบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พระราชทานและปัจจัยการผลิตของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (e-Seed)

19 เมษายน 2567

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย : รายงานสถานะจำนวนผลผลิต

ชื่อ หน่วย คงเหลือ เป้าหมายผลิตสะสม
เพื่อพระราชทาน เพื่อแจกจ่าย ก.ย. 2567 ธ.ค. 2567 มี.ค. 2568 มิ.ย. 2568
กระเจี๊ยบแดง:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 42 60 54.006/123 54.006/123 54.006/123 54.006/123
ถั่วฝักยาวลายเสือ พันธุ์พระราชทาน:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 4 20 16.006/83 16.006/83 16.006/83 16.006/83
ถั่วฝักยาวสีม่วง พันธุ์พระราชทาน:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 8 40 20.006/103 20.006/103 20.006/103 20.006/103
บวบเหลี่ยม:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 4 20 16.006/83 16.006/83 16.006/83 16.006/83
พริกหัวเรือ:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 1 5 13.006/68 13.006/68 13.006/68 13.006/68
พริกหัวเรือห้วยทราย:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2 10 14.006/73 14.006/73 14.006/73 14.006/73
มะเขือเทศห้วยทราย:ncMUFCMU กิ่ง/กล้า/ท่อน 2 8 14.006/71 14.006/71 14.006/71 14.006/71